Log In to Continue

Please fill the correct email

If you haven't signed up, please do so by filling out the form on the right → Please sign up for the webinar.

Chuyển đổi hạ tầng CNTT cùng Alibaba Hybrid Cloud

Saturday, Aug. 21, 2021 | 9:30 AM - 11:30 AM UTC+7:00

View More

Overview

Sự kiện này sẽ được tổ chức trên webinar của Zoom. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn liên kết trước khi sự kiện diễn ra.

Chủ đề thảo luận:

 • Hybrid Cloud, xu hướng và giải pháp ZStack từ Alibaba Cloud
 • Các ứng dụng điển hình của Hybrid Cloud tại Việt Nam
 • Làm thế nào để triển khai ZStack Hybrid Cloud?

Topics

Chủ đề thảo luận:

 • Hybrid Cloud, xu hướng và giải pháp ZStack từ Alibaba Cloud
 • Các ứng dụng điển hình của Hybrid Cloud tại Việt Nam
 • Làm thế nào để triển khai ZStack Hybrid Cloud?

Speaker(s)

 • Harry Giang

  Business Development Manager, Alibaba Cloud Vietnam

  Business Development Manager, Alibaba Cloud Vietnam

 • USDC team from Vietnam

  Alibaba Cloud Partner Vietnam

  Alibaba Cloud Partner Vietnam

Sign Up Now

Log in with your Alibaba Cloud account to sign up for this webinar.

Or fill out the form below to sign up.

Thank you for signing up. Sign up for Other Users

Sign Up for the Webinar