Log In to Continue

Please fill the correct email

If you haven't signed up, please do so by filling out the form on the right → Please sign up for the webinar.

Giới thiệu giải pháp xây dựng nền tảng Video-on-Demand

Tuesday, May. 30, 2023 | 10:00 AM - 12:00 PM UTC+7:00

View More

Overview

Tại đây, bạn sẽ được giới thiệu về ApsaraVideo VOD cũng như cách tính chi phí sử dụng chúng tại Alibaba Cloud thông qua công cụ tính toán của chúng tôi!

Topics

  • ApsaraVideo VOD hỗ trợ gì cho chúng ta?
  • Cách tính chi phí sử dụng ApsaraVideo VOD
  • Đơn giản hoá việc tính toán thông qua công cụ của Alibaba Cloud

Speaker(s)

  • VO THI PHUONG ANH

    Solution Architect Team of Vietnam - Alibaba Cloud Intelligence

Sign Up Now

Log in with your Alibaba Cloud account to sign up for this webinar.

Or fill out the form below to sign up.

Thank you for signing up. Sign up for Other Users

Sign Up for the Webinar