Thursday, May. 25, 2023 | 2:00 PM - 4:00 PM UTC+7:00

Show in my local time

Select your time zone

Thursday Nov 15,2018

3:00 PM - 4:00 PM UTC+2

Overview

WordPress là một trong những Hệ thống quản lý nội dung (CMS) phổ biến nhất thế giới, được sử dụng để quản lý các blog và trang web trực tuyến.
Có nhiều cách để triển khai một website WordPress trên Alibaba Cloud, trong buổi workshop này, chúng ta sẽ đi qua cả hai cách: dùng image có sẵn và dựng web từ hệ điều hành còn trống.

Topics

Xây dựng Website WORDPRESS với ECS
Tối ưu hiệu suất Website của bạn với Alibaba Cloud CDN.

Speaker(s)

  • Võ Thị Phương Anh

    Solution Architect Team of Vietnam - Alibaba Cloud Intelligence

Sign Up Now

Log in with your Alibaba Cloud account to sign up for this webinar.

Or fill out the form below to sign up.

Thank you for signing up. Sign up for Other Users

Ask a Question

We will publish the answers after reviewing all questions.

Please enter a valid question

Sign Up for the Webinar