Friday, Jun. 23, 2023 | 10:00 AM - 12:00 PM UTC+7:00

Show in my local time

Select your time zone

Thursday Nov 15,2018

3:00 PM - 4:00 PM UTC+2

Overview

Mobile Testing là một nền tảng đám mây cung cấp dịch vụ thử nghiệm trên thiết bị cho các doanh nghiệp và nhà phát triển di động. Mobile Testing cung cấp một số lượng lớn các mô hình phổ biến và cung cấp dịch vụ 24/7 để giúp bạn khám phá những rủi ro tiềm ẩn trong ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự cố ứng dụng, sự cố tương thích, sự cố chức năng và sự cố hiệu suất.
Mobile Testing giúp cải thiện chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường của các ứng dụng và giảm tỷ lệ người dùng rời bỏ.

Topics

Tăng tốc kiểm thử ứng dụng lên 10 lần
với giải pháp thông minh chỉ từ $2.5

Speaker(s)

  • Đặng Minh Tâm

    Solution Architect Lead

    Alibaba Cloud

Sign Up Now

Log in with your Alibaba Cloud account to sign up for this webinar.

Or fill out the form below to sign up.

Thank you for signing up. Sign up for Other Users

Ask a Question

We will publish the answers after reviewing all questions.

Please enter a valid question

Sign Up for the Webinar