Alibaba Cloud Partner Bootcamp 2024
Apr10

#Others

Alibaba Cloud Partner Bootcamp 2024

Hosted by Alibaba Cloud
Apr10

Alibaba Cloud Partner Bootcamp 2024

Alibaba Cloud
Buy tickets

Sự kiện đào tạo chuyên sâu dành cho Kênh đối tác của Alibaba Cloud Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho FY25.

Sự kiện sẽ được tổ chức vào:

Thời gian: 12:00 – 21:00 | Thứ Tư, ngày 10 tháng 04 năm 2024
Địa điểm: Khách sạn New World Saigon - 76 Đ. Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sự kiện sẽ có các nội dung chính như sau:
Họp chiến lược 1:1 giữa các cấp lãnh đạo song phương
Nâng cao khả năng bán hàng và hợp tác marketing, dành cho nhân viên Sales và Marketing
Cập nhật về sản phẩm và kiến trúc giải pháp, dành cho nhân viên Pre-sales và Kỹ thuật
Gala Dinner cùng Lễ vinh danh Đối tác của năm tài khóa FY24

More events from this country/region

2024
Apr10
Alibaba Cloud Partner Bootcamp 2024

#Others

Alibaba Cloud Partner Bootcamp 2024

Sự kiện đào tạo chuyên sâu dành cho Kênh đối tác của Alibaba Cloud Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho FY25.
Hosted by Alibaba Cloud