Free ApsaraTrain - Alibaba Cloud Container Service ACT85001
Jun8

#Meet Up

ApsaraTrain - Alibaba Cloud Container Service ACT85001

Hosted by Alibaba Cloud
Jun8

ApsaraTrain - Alibaba Cloud Container Service ACT85001

Alibaba Cloud
Register now

ApsaraTrain - Alibaba Cloud Container Service ACT85001

Agenda :
10:00am - 17:00pm

  • หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Docker, Kubernetes และบริการคอนเทนเนอร์ของ Alibaba Cloud ให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างเต็มที่
  • เราจะพูดถึงพื้นฐานของ Docker, โครงสร้าง Kubernetes และความสำคัญของหลักการเช่น pod, deployment, service, ingress และอื่นๆอีกมากมาย
  • รวมไปถึงการแนะนำความสามารถของบริการคอนเทนเนอร์จาก Alibaba Cloud และนำเสนอ best practice ที่เหมาะสมในการตั้งค่าเครือข่าย การตั้งค่าพื้นที่จัดเก็บ การโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของ Alibaba Cloud


    >>ลงทะเบียนเข้าร่วม<<