Log In to Continue

Please fill the correct email

If you haven't signed up, please do so by filling out the form on the right → Please sign up for the webinar.

Nắm bắt xu thế Mobile-First trong Chuyển đổi số cùng Alibaba Cloud

Thursday, Nov. 24, 2022 | 1:30 PM - 3:00 PM UTC+7:00

View More

Overview

Với tầm quan trọng ngày càng tăng của kênh di động, việc áp dụng chiến lược ưu tiên thiết bị di động và ưu tiên trải nghiệm trên thiết bị di động trở nên rất cấp thiết. Tìm hiểu cách Alibaba Cloud có thể giúp ngành Tài chính nắm bắt xu thế mới của kỉ nguyên công nghệ di động và cập nhật các  dịch vụ kỹ thuật số toàn diện, trải dài qua các tương tác của người dùng, bao gồm cả trải nghiệm người dùng và sự tiện lợi trong thao tác thông qua các chủ đề sẽ có tại Webinar như:

Hệ thống bảo mật danh tính người dùng được xác nhận với độ tin cậy hơn 99,99%
Các giải pháp và nên tảng thông minh sẵn có: e-KYC, mPaaS, ApsaraDB, Dịch vụ Quản lý Dữ liệu (DMS), Dịch vụ Sao lưu Dữ liệu (DPS), BI, etc. dễ dàng triển khai.

Các giải pháp của Alibaba Cloud đạt tiêu chuẩn ISO30107-3 Cấp độ 2, tăng cường trải nghiệm khách hàng, giảm thời gian phê duyệt xuống 10 giây và Tỷ lệ từ chối giảm còn 0,1%, hỗ trợ khách hàng giảm tới 90% khối lượng vận hành thủ công để giảm chi phí.

Topics

Fintech

Speaker(s)

  • Garry Sien

    Lead Architect, Global Financial Services Solutions, Alibaba Cloud Intelligence

    Garry is an International Technologist with extensive experience in digital transformation for the Financial Services and Government domain.

Sign Up Now

Log in with your Alibaba Cloud account to sign up for this webinar.

Or fill out the form below to sign up.

Thank you for signing up. Sign up for Other Users

Sign Up for the Webinar