Log In to Continue

Please fill the correct email

If you haven't signed up, please do so by filling out the form on the right → Please sign up for the webinar.

Master The Art of Cloud Migration - Data

Friday, Jun. 16, 2023 | 10:00 AM - 12:00 PM UTC-7:00

View More

Overview

Alibaba Cloud Data Online Migration được thực hiện bởi ba giai đoạn:

 • Khởi tạo sao chép gia tăng, dữ liệu mới sẽ được ghi vào OSS
 • Di chuyển bộ nhớ cho dữ liệu hiện có
 • Chuyển đổi sản xuất sang OSS,kích hoạt di chuyển lưu trữ lần thứ 2 để đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu
  Trong buổi workshop lần này, quý vị sẽ biết cách để sử dụng Data Migration cũng như lợi ích mà nó đem lại cho chúng ta.

Topics

Data Online Migration

Speaker(s)

 • Trần Phúc Hậu

  Technical Manager

  Vinahost

 • Trần Thanh Vượt

  System Leader

  Vinahost

Sign Up Now

Log in with your Alibaba Cloud account to sign up for this webinar.

Or fill out the form below to sign up.

Thank you for signing up. Sign up for Other Users

Sign Up for the Webinar